CREATING GLOBAL OPPORTUNITIES FOR TALENTS English  |  Tiếng Việt
Cung cấp nhân lực Training Solutions HRM Consultants Jobs Contacts
Cung cấp Nhân lực
& Tuyển Dụng
Đào Tạo Tư vấn
Quản trị nguồn Nhân lực
Cơ hội Nghề nghiệp

Công ty TNHH Nhân Việt đưa tới những Giải pháp Nhân sự toàn diện, từ Cung cấp Nhân lực, các Giải pháp Đào tạo Phát triển Nguồn Nhân lực, cũng như Tư vấn Quản lý Nguồn Nhân lực ...

Xem tiếp >>

Chúng tôi cũng tăng cường chuyên môn của mình bằng cách kết hợp với các chuyên gia giỏi trong ngành Nhân sự, những người đang làm việc trong các vị trí Quản trị Nhân sự và những Chuyên gia Đào tạo bên trong và ngoài nước ...

Xem tiếp >>

Nhân Việt có một đội ngũ Quản lý và Nhân viên chuyên nghiệp và có khả năng nhất cam kết về chất lương và dịch vụ tuyệt hảo đối với khách hàng. Các nhà Quản lý của chúng tôi đã làm việc trong ngành dầu khí trên 30 năm ...

Xem tiếp >>

Công ty TNHH Nhân Việt chuyên cung cấp các Giải Pháp Nhân sự cho các nghành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là công nghiệp dầu khí ở thị trường trong và ngoài nước ...

Xem tiếp >>

 
Send
     Your Resume
                       Today !!!
 

HOT LINE +84 64 357 7068

           
Copyright © 2010 Nhan Viet Co. Ltd. All rights reserved. Designed and developed by Phi Lance Co. Ltd.